Enterprise Advantage

Chúng tôi có nhiều bạn bè tốt và khách hàng ở nước ngoài luôn luôn có thể cung cấp cho chúng tôi một số ý tưởng rất tốt và phản hồi để cải tiến sản phẩm của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Nội tâm, chúng tôi đang có một số hợp tác tốt với một số công ty thiết kế, Công ty thiết kế luôn có thể thiết kế ra các sản phẩm tốt mà là rất phổ biến giữa các khách hàng, Sau đó chúng tôi sẽ hỏi R lớn của chúng tôi & D đội để bắt đầu để làm ra các sản phẩm phổ biến tốt.

Đối với chế độ bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp cho 6 tháng ... đội ngũ dịch vụ tốt sẽ luôn ở đây để giúp đỡ tất cả các khách hàng để giải quyết tất cả các vấn đề trong thời gian.

Đối với thời gian giao hàng, chúng tôi luôn có nhiều vật liệu trong kho, do đó thứ tự sẽ được giao hàng trong 3-5 ngày trong khi nó là điều bình thường.


WhatsApp Online Chat !