Kvalitetskontroll

Vi har ett komplett och specificerade inspektion ledningssystem och genomföra strikt kontroll genom hela processen från material inkommande till pre-frakt. Varje produktlinje har minst fem inspektionsstation. Vi utför kompetensutveckling för arbetarna regelbundet. Vi kontrollerar vår produktkvalitet genom strikt kontrollsystem och färdighetsträning.