Research & Design

Ne kemi një R & D ekip me përvojë duke punuar në produkte të reja, zhvillimin e të paktën një produkt të ri çdo 3 muaj, më shumë se 4 modele të reja në vit. Para nisjes çdo model të ri, ne sjellje shumë të testeve të rrepta për të minimizuar çdo defektet e mundshme të cilësisë për të siguruar cilësi të lartë. Inxhinierët tanë janë gjithmonë duke u përmirësuar produktet duke mësuar nga kërkesat dhe ankesat e konsumatorëve.