गुणस्तर नियन्त्रण

हामी एक पूर्ण र निरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली निर्दिष्ट र वितरण पूर्व-किनमेल गर्न आगमन सामाग्री बाट सम्पूर्ण प्रक्रिया मार्फत सख्त निरीक्षण सञ्चालन गर्छन्। हरेक उत्पादन लाइन कम्तिमा 5 निरीक्षण स्टेशन छ। हामीले नियमित रूपमा कामदारहरूको लागि सीप प्रशिक्षण प्रदर्शन। हामी सख्त निरीक्षण प्रणाली र कौशल प्रशिक्षण मार्फत हाम्रो उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण।