အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး

ကျနော်တို့ကပြည့်စုံခြင်းနှင့်စစ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသတ်မှတ်ထားသောနှင့် Pre-ရေကြောင်းပေးပို့ဖို့ incoming ပစ္စည်းများအနေဖြင့်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်တင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရလုပ်ဆောင်သွားရန်ရှိသည်။ တိုင်းထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အနည်းဆုံး 5 စစ်ဆေးရေးဘူတာရုံရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်လုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင်။ ကျနော်တို့တင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရစနစ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်။