Бүтээгдэхүүний давуу тал

Бидний анхны бүтээгдэхүүний зарим нь гадаадад дизайнер, маш сайн амархан хүлээн авч, борлуулсан болох зорилготой байсан. Олон сайн загвар нь хэрэглэгчдийн санал авсан байна.