בקרת איכות

יש לנו מלא שצוינו מערכת ניהול פיקוח לנהל בדיקה קפדנית לאורך התהליך כולו מחומרים הנכנסים מראש משלוח משלוח. כל קו המוצרים יש לפחות תחנת בדיקה 5. אנו מבצעים מיומנויות הדרכה עבור העובדים בקביעות. אנחנו בקרנו איכות המוצר שלנו דרך מערכת בדיקה קפדנית הכשרה ומיומנות.