طرح پژوهش

ما یک تیم تحقیق و توسعه تجربه کار بر روی محصولات جدید، در حال توسعه حداقل یک محصول جدید در هر 3 ماه، بیش از 4 مدل های جدید در سال است. قبل از راه اندازی هر مدل جدید، ما انجام بسیاری از تست های سخت برای به حداقل رساندن هر گونه نقص کیفیت ممکن برای اطمینان از کیفیت بالا. مهندسین ما همیشه حفظ بهبود محصولات با آموختن از خواسته ها و شکایات از مشتریان.