Έρευνα & Design

Έχουμε μια έμπειρη ομάδα R & D που εργάζονται για νέα προϊόντα, την ανάπτυξη τουλάχιστον ένα νέο προϊόν κάθε 3 μήνες, πάνω από 4 νέα μοντέλα το χρόνο. Πριν από την έναρξη κάθε νέου μοντέλου, διεξάγουμε πολλές αυστηρές δοκιμές για να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν ελαττώματα ποιότητας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Οι μηχανικοί μας είναι πάντα διατηρώντας τη βελτίωση των προϊόντων με την εκμάθηση από τα αιτήματα και τα παράπονα των πελατών.