Ελεγχος ποιότητας

Έχουμε μια πλήρη και συγκεκριμένα την επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης και τη διεξαγωγή αυστηρό έλεγχο καθ 'όλη τη διαδικασία από υλικά εισερχόμενες να προ-ναυτιλία παράδοση. Κάθε σειρά προϊόντων έχει τουλάχιστον 5 σταθμό επιθεώρησης. Πραγματοποιούμε την κατάρτιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε τακτική βάση. Έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων μας, μέσα από αυστηρό σύστημα ελέγχου και απόκτησης δεξιοτήτων.