Ymchwil a Dylunio

Mae gennym ymchwil a datblygu tîm profiadol yn gweithio ar gynnyrch newydd, datblygu o leiaf un cynnyrch newydd bob 3 mis, mwy na 4 modelau newydd y flwyddyn. Cyn lansio unrhyw fodel newydd, rydym yn cynnal llawer o brofion llym i leihau unrhyw ddiffygion o ansawdd posibl i sicrhau ansawdd uchel. Mae ein peirianwyr bob amser yn cadw gwella cynnyrch drwy ddysgu o ofynion a chwynion y cwsmeriaid.