Research & Design

Ние имаме опит R & D екип, който работи върху нови продукти, развитие на най-малко един нов продукт на всеки 3 месеца, повече от 4 нови модела годишно. Преди стартирането на всеки нов модел, ние провеждаме много строги тестове за намаляване на евентуални дефекти в качеството, за да се гарантира високо качество. Нашите инженери са винаги водене подобряване на продуктите, като се учим от исканията и жалбите на клиентите.